شما اینجا هستید اخبار فوری اعلام نتیجه ذخیره نمونه دولتی متوسطه

آخرین نگارشها

 
1.
نگارش 8.2 راهنمایی (نگارشهای سیستمی/نگارشهای راهنمایی )
525
2.
نگارش توصیفی 9.1 ابتدایی (نگارشهای سیستمی/نگارشهای توصیفی )
498
3.
نگارش توصیفی 9 ابتدایی (نگارشهای سیستمی/نگارشهای توصیفی )
233
4.
نگارش 14.7 دانا (نگارشهای سیستمی/دانا و پیش دانشگاهی تحت ویندوز)
199
5.
نگارش 8.1 راهنمایی (نگارشهای سیستمی/نگارشهای راهنمایی )
346
6.
نگارش 8 راهنمایی (نگارشهای سیستمی/نگارشهای راهنمایی )
496
7.
نگارش توصیفی 8.9 ابتدایی (نگارشهای سیستمی/نگارشهای توصیفی )
881
خطا
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 515

............................................................................................................ ............................................................................................................ .;;, :;, .... ... :;, .... ,,. .., .@@@@@@r A@@; r@@@ :@@@@@@; @@@@@@r ;@@i ;@@@@@@; ,@@@@@@s @@ @@@ ;@@ @@@@@@S:@@@@@@@@ ,@@, @@@B ;@@@; @@, s@r ,@@@@ #@ ,@@ @@s :@# :@@@2 M@: r@i s@; @@ .@i#@ .@2A@ :@@@X. @@@#@# .@@ h@ @@r;i@@, .@@@h, H@. H@ #@, @@ @@@#@@ @@ @@ 9@ ;@.@G @A ;@@A @@.:r; @@M2@@i :@#&@@ ;#@@ @@ @@ @@,@3 @@ ,:: @B @@i : @@ @@B 5@. : 9@G i@; .@@,:;r@@ @@ :@& :. i@# ;@3 :2: ;@2 .@@@ s@i A@: A@@@@@ .@2 @H @@ @@@@@@r #@ @@ #@ @@ i@X @@@@@@s &@ @@S &@ ;@@ M@@@@@@ @@ 2 .; ; .@: , : ;@@: @@ 5@@ #, 9@A 2@@ G@@ ,@X ,AX. X@@ M@@: r@@S r r@@#,@@ ,; MMs. #@@@; i@@X s@# @@@@@Bs . @ :@@ @#@@ G: .@@ :@@@ r@@ , .@@@@ @@@@@@@ ;@@B :@@@@i@@.@: @@@#22rM@@@2 ,; ;2AMh@@#@9@. @@ .@@;iB@@ @@S;r;r@@ r@H @@@@5@@@Ar@@XGrG@@@Mi@@,@; s@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, @@ @@@@@@@@@@@@ ;@A @@@@@@. 3@@@@@@@, @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@,r@@@@@@@, i; r@5 @@HsH##@ ,@G .,,. ;,. ;@X A@@@ r@ :@@@@@@X ,@@@@ A@@@ , : , ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ .;;, :;, .... ... :;, .... ,,. .., .@@@@@@r A@@; r@@@ :@@@@@@; @@@@@@r ;@@i ;@@@@@@; ,@@@@@@s @@ @@@ ;@@ @@@@@@S:@@@@@@@@ ,@@, @@@B ;@@@; @@, s@r ,@@@@ #@ ,@@ @@s :@# :@@@2 M@: r@i s@; @@ .@i#@ .@2A@ :@@@X. @@@#@# .@@ h@ @@r;i@@, .@@@h, H@. H@ #@, @@ @@@#@@ @@ @@ 9@ ;@.@G @A ;@@A @@.:r; @@M2@@i :@#&@@ ;#@@ @@ @@ @@,@3 @@ ,:: @B @@i : @@ @@B 5@. : 9@G i@; .@@,:;r@@ @@ :@& :. i@# ;@3 :2: ;@2 .@@@ s@i A@: A@@@@@ .@2 @H @@ @@@@@@r #@ @@ #@ @@ i@X @@@@@@s &@ @@S &@ ;@@ M@@@@@@ @@ 2 .; ; .@: , : ;@@: @@ 5@@ #, 9@A 2@@ G@@ ,@X ,AX. X@@ M@@: r@@S r r@@#,@@ ,; MMs. #@@@; i@@X s@# @@@@@Bs . @ :@@ @#@@ G: .@@ :@@@ r@@ , .@@@@ @@@@@@@ ;@@B :@@@@i@@.@: @@@#22rM@@@2 ,; ;2AMh@@#@9@. @@ .@@;iB@@ @@S;r;r@@ r@H @@@@5@@@Ar@@XGrG@@@Mi@@,@; s@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, @@ @@@@@@@@@@@@ ;@A @@@@@@. 3@@@@@@@, @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@,r@@@@@@@, i; r@5 @@HsH##@ ,@G .,,. ;,. ;@X A@@@ r@ :@@@@@@X ,@@@@ A@@@ , : , ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ .;;, :;, .... ... :;, .... ,,. .., .@@@@@@r A@@; r@@@ :@@@@@@; @@@@@@r ;@@i ;@@@@@@; ,@@@@@@s @@ @@@ ;@@ @@@@@@S:@@@@@@@@ ,@@, @@@B ;@@@; @@, s@r ,@@@@ #@ ,@@ @@s :@# :@@@2 M@: r@i s@; @@ .@i#@ .@2A@ :@@@X. @@@#@# .@@ h@ @@r;i@@, .@@@h, H@. H@ #@, @@ @@@#@@ @@ @@ 9@ ;@.@G @A ;@@A @@.:r; @@M2@@i :@#&@@ ;#@@ @@ @@ @@,@3 @@ ,:: @B @@i : @@ @@B 5@. : 9@G i@; .@@,:;r@@ @@ :@& :. i@# ;@3 :2: ;@2 .@@@ s@i A@: A@@@@@ .@2 @H @@ @@@@@@r #@ @@ #@ @@ i@X @@@@@@s &@ @@S &@ ;@@ M@@@@@@ @@ 2 .; ; .@: , : ;@@: @@ 5@@ #, 9@A 2@@ G@@ ,@X ,AX. X@@ M@@: r@@S r r@@#,@@ ,; MMs. #@@@; i@@X s@# @@@@@Bs . @ :@@ @#@@ G: .@@ :@@@ r@@ , .@@@@ @@@@@@@ ;@@B :@@@@i@@.@: @@@#22rM@@@2 ,; ;2AMh@@#@9@. @@ .@@;iB@@ @@S;r;r@@ r@H @@@@5@@@Ar@@XGrG@@@Mi@@,@; s@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, @@ @@@@@@@@@@@@ ;@A @@@@@@. 3@@@@@@@, @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@,r@@@@@@@, i; r@5 @@HsH##@ ,@G .,,. ;,. ;@X A@@@ r@ :@@@@@@X ,@@@@ A@@@ , : , ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................

جمعه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۴۹

اعلام نتیجه ذخیره نمونه دولتی متوسطه

نویسنده 
(97 رای)
امتیاز دهی به این مطلب

قابل توجه شركت كنندگان درآزمون ورودي دبيرستان ها وهنرستان نمونه دولتي سال تحصيلي 91-1390
با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوي موفقيت براي همه ي دانش آموزان عزيز استان البرز اسامي دانش آموزان ذخيره درآزمون ورودي دبيرستانها وهنرستان نمونه دولتي اعلام مي گردد.اداره کل آموزش وپرورش استان البرز جهت جذب دانش آموزان مستعد استان در دبيرستانهاي نمونه دولتي با پيگيري هاي فراوان توانسته دبيرستان نمونه دولتي دخترانه شهيد آويني را در شهرستان نظر آباد راه اندازي نموده و نسبت به افزايش تعداد کلاس دردبيرستانهاي شهيد شيرودي(پسرانه کرج) وشهيد بهشتي(دخترانه کرج) و شرافت(دخترانه ساوجبلاغ) اقدام نمايد.استان البرز درسال تحصيلي 91-1390 داراي 6 دبيرستان  و1 هنرستان نمونه دولتي مي باشد.تعداد كل پذيرفته شدگان ومناطق داراي آموزشگاه نمونه دولتي به شرح جدول ذيل مي باشد:
نام آموزشگاه نمونه دولتي    جنسيت    ظرفيت پذيرش/نفر         آدرس                                        شماره تلفن
دبيرستان شهيد شيرودي    پسرانه    150    كرج-ميدان طالقاني-به طرف کوه نور-خيابان کوکب     2551514-0261
دبيرستان شهيد بهشتي    دخترانه    90    كرج-بلوارامام زاده حسن(ع)-گلستان سوم    2222027-0261
هنرستان شهيد صدوقي    پسرانه    120    كرج-بلوارشهيدبهشتي-چهرصددستگاه-روبه روي گلزار شهدا    2700373-0261
دبيرستان معلم    پسرانه    90    شهرجديدهشتگرد-فازيک-ميدان ساعت    4260477-0261
دبيرستان شرافت    دخترانه    90    هشتگرد-خيابان مصلي- بالاترازدرمانگاه فرهنگيان    4229181-0262
دبيرستان شمس تبريزي    پسرانه    60    نظرآباد-ميدان معلم-بلوارمعلم    5348111-0262
دبيرستان شهيد آويني    دخترانه    60    نظراباد-خيابان شهيد مفتح-بوستان 3    5352873-0262
توجه :
1)    فهرست اسامي افراد ذخيره به ترتيب سهميه ونمره تراز درج شده است.
2)    دانش آموزاني كه اسامي آنان درليست ذخيره مي باشد ، مي توانند تاپايان وقت اداري روز پنج شنبه  مورخ  3/6/1390 براي ثبت نام به دبيرستان نمونه دولتي مراجعه نموده و درصورت وجود ظرفيت خالي ، براساس كد سهميه ونمره تراز (به ترتيب اولويت)ثبت نام نمايند. عدم مراجعه به موقع به منزلة انصراف قطعي تلقي مي شود.
3)    دانش آموزان عزيز مي توانند براي دريافت كارنامه ازروز دوشنبه 24/5/1390به مدرسه راهنمايي محل تحصيل خودمراجعه نمايند.
4)    دانش آموزاني كه تقاضاي تجديد نظر در نتيجه آزمون خود را دارند مي توانندحداكثر تا تاريخ 31/5/1390  با ارائه تصوير كارنامه آزمون وتكميل فرم مربوط، تقاضاي خود را به كارشناسي آموزش متوسطه اداره آموزش وپرورش محل تحصيل ارائه نمايند.

گروه آموزش متوسطه نظري
 

جهت مشاهده نتیجه قبولی یا ذخیره با داشتن کد داوطلبی وشماره شناسنامه اینجاکلیک کنید

وهمچنین

فقط با شماره شناسنامه (بدون صفرهای اول)اینجاکلیک کنید

دریافت اطلاعیه فوق از اینجا

Login to post comments

تاییدیه ها

 

سایت ها و لینک های مفید

 
 سؤالات مدیریت خانواده بازديد[3536]
 سامانه سناد بازديد[2759]
 سامانه ساهت بازديد[2353]
 سامانه تایید سوابق بازديد[2729]
 شرکت پژوهش بازديد[2382]
 مرکز سنجش  بازديد[3213]
 آموزش وپرورش البرز بازديد[5324]
 شبکه رشد بازديد[3133]
 وزارت آموزش وپرورش  بازديد[3665]
 آفتاب نیوز بازديد[2907]