شما اینجا هستید اطلاعیه های اداره سنجش مشاهده سوابق و دریافت کد سوابق تحصیلی

آخرین نگارشها

 
1.
نگارش 8.2 راهنمایی (نگارشهای سیستمی/نگارشهای راهنمایی )
525
2.
نگارش توصیفی 9.1 ابتدایی (نگارشهای سیستمی/نگارشهای توصیفی )
498
3.
نگارش توصیفی 9 ابتدایی (نگارشهای سیستمی/نگارشهای توصیفی )
233
4.
نگارش 14.7 دانا (نگارشهای سیستمی/دانا و پیش دانشگاهی تحت ویندوز)
199
5.
نگارش 8.1 راهنمایی (نگارشهای سیستمی/نگارشهای راهنمایی )
346
6.
نگارش 8 راهنمایی (نگارشهای سیستمی/نگارشهای راهنمایی )
496
7.
نگارش توصیفی 8.9 ابتدایی (نگارشهای سیستمی/نگارشهای توصیفی )
881

............................................................................................................ ............................................................................................................ .;;, :;, .... ... :;, .... ,,. .., .@@@@@@r A@@; r@@@ :@@@@@@; @@@@@@r ;@@i ;@@@@@@; ,@@@@@@s @@ @@@ ;@@ @@@@@@S:@@@@@@@@ ,@@, @@@B ;@@@; @@, s@r ,@@@@ #@ ,@@ @@s :@# :@@@2 M@: r@i s@; @@ .@i#@ .@2A@ :@@@X. @@@#@# .@@ h@ @@r;i@@, .@@@h, H@. H@ #@, @@ @@@#@@ @@ @@ 9@ ;@.@G @A ;@@A @@.:r; @@M2@@i :@#&@@ ;#@@ @@ @@ @@,@3 @@ ,:: @B @@i : @@ @@B 5@. : 9@G i@; .@@,:;r@@ @@ :@& :. i@# ;@3 :2: ;@2 .@@@ s@i A@: A@@@@@ .@2 @H @@ @@@@@@r #@ @@ #@ @@ i@X @@@@@@s &@ @@S &@ ;@@ M@@@@@@ @@ 2 .; ; .@: , : ;@@: @@ 5@@ #, 9@A 2@@ G@@ ,@X ,AX. X@@ M@@: r@@S r r@@#,@@ ,; MMs. #@@@; i@@X s@# @@@@@Bs . @ :@@ @#@@ G: .@@ :@@@ r@@ , .@@@@ @@@@@@@ ;@@B :@@@@i@@.@: @@@#22rM@@@2 ,; ;2AMh@@#@9@. @@ .@@;iB@@ @@S;r;r@@ r@H @@@@5@@@Ar@@XGrG@@@Mi@@,@; s@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, @@ @@@@@@@@@@@@ ;@A @@@@@@. 3@@@@@@@, @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@,r@@@@@@@, i; r@5 @@HsH##@ ,@G .,,. ;,. ;@X A@@@ r@ :@@@@@@X ,@@@@ A@@@ , : , ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ .;;, :;, .... ... :;, .... ,,. .., .@@@@@@r A@@; r@@@ :@@@@@@; @@@@@@r ;@@i ;@@@@@@; ,@@@@@@s @@ @@@ ;@@ @@@@@@S:@@@@@@@@ ,@@, @@@B ;@@@; @@, s@r ,@@@@ #@ ,@@ @@s :@# :@@@2 M@: r@i s@; @@ .@i#@ .@2A@ :@@@X. @@@#@# .@@ h@ @@r;i@@, .@@@h, H@. H@ #@, @@ @@@#@@ @@ @@ 9@ ;@.@G @A ;@@A @@.:r; @@M2@@i :@#&@@ ;#@@ @@ @@ @@,@3 @@ ,:: @B @@i : @@ @@B 5@. : 9@G i@; .@@,:;r@@ @@ :@& :. i@# ;@3 :2: ;@2 .@@@ s@i A@: A@@@@@ .@2 @H @@ @@@@@@r #@ @@ #@ @@ i@X @@@@@@s &@ @@S &@ ;@@ M@@@@@@ @@ 2 .; ; .@: , : ;@@: @@ 5@@ #, 9@A 2@@ G@@ ,@X ,AX. X@@ M@@: r@@S r r@@#,@@ ,; MMs. #@@@; i@@X s@# @@@@@Bs . @ :@@ @#@@ G: .@@ :@@@ r@@ , .@@@@ @@@@@@@ ;@@B :@@@@i@@.@: @@@#22rM@@@2 ,; ;2AMh@@#@9@. @@ .@@;iB@@ @@S;r;r@@ r@H @@@@5@@@Ar@@XGrG@@@Mi@@,@; s@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, @@ @@@@@@@@@@@@ ;@A @@@@@@. 3@@@@@@@, @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@,r@@@@@@@, i; r@5 @@HsH##@ ,@G .,,. ;,. ;@X A@@@ r@ :@@@@@@X ,@@@@ A@@@ , : , ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ .;;, :;, .... ... :;, .... ,,. .., .@@@@@@r A@@; r@@@ :@@@@@@; @@@@@@r ;@@i ;@@@@@@; ,@@@@@@s @@ @@@ ;@@ @@@@@@S:@@@@@@@@ ,@@, @@@B ;@@@; @@, s@r ,@@@@ #@ ,@@ @@s :@# :@@@2 M@: r@i s@; @@ .@i#@ .@2A@ :@@@X. @@@#@# .@@ h@ @@r;i@@, .@@@h, H@. H@ #@, @@ @@@#@@ @@ @@ 9@ ;@.@G @A ;@@A @@.:r; @@M2@@i :@#&@@ ;#@@ @@ @@ @@,@3 @@ ,:: @B @@i : @@ @@B 5@. : 9@G i@; .@@,:;r@@ @@ :@& :. i@# ;@3 :2: ;@2 .@@@ s@i A@: A@@@@@ .@2 @H @@ @@@@@@r #@ @@ #@ @@ i@X @@@@@@s &@ @@S &@ ;@@ M@@@@@@ @@ 2 .; ; .@: , : ;@@: @@ 5@@ #, 9@A 2@@ G@@ ,@X ,AX. X@@ M@@: r@@S r r@@#,@@ ,; MMs. #@@@; i@@X s@# @@@@@Bs . @ :@@ @#@@ G: .@@ :@@@ r@@ , .@@@@ @@@@@@@ ;@@B :@@@@i@@.@: @@@#22rM@@@2 ,; ;2AMh@@#@9@. @@ .@@;iB@@ @@S;r;r@@ r@H @@@@5@@@Ar@@XGrG@@@Mi@@,@; s@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, @@ @@@@@@@@@@@@ ;@A @@@@@@. 3@@@@@@@, @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@,r@@@@@@@, i; r@5 @@HsH##@ ,@G .,,. ;,. ;@X A@@@ r@ :@@@@@@X ,@@@@ A@@@ , : , ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................

یکشنبه, ۰۵ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۵۵

مشاهده سوابق و دریافت کد سوابق تحصیلی ویژه

نویسنده  مدیر سایت
(153 رای)
امتیاز دهی به این مطلب

ورود به سامانه مشاهده و دریافت کد سوابق تحصیلی

در این سامانه داوطلبان آزمون سراسری سال 1392 مشمول اعمال سوابق تحصیلی، میتوانند نمرات امتحانات نهایی سال سوم متوسطه خود رامشاهده نموده و از وجود و صحت نمرات ارسالی به سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اسلامي جهت تاثیر در نتایج آزمون سراسري اطمینان حاصل نمایند. و در صورت مشاهده مغایرت درخواست رسیدگی را تكميل نمايند.

داوطلبان مشمول طرح تاثیر سوابق تحصیلی

1 - مشمول طرح تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسري به داوطلبی گفته می شود که دارای تمامي شرایط زیر باشد:

- فارغ التحصیل خرداد ماه سال 84 و بعد از آن باشد.

- فارغ التحصیل شاخه نظری باشد یعنی دیپلم سه ساله وی در یکی از رشته های ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی صادر شده باشد.

- در نظام آموزشی متوسطه سالی واحدی (اعم از روزانه، بزرگسال یا داوطلب آزاد ) فارغ التحصیل شده باشد.

داوطلبان غیر مشمول طرح تاثیر سوابق تحصیلی

2 - افرادی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند مشمول طرح تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي نخواهند بود .

- فارغ التحصیلان قبل از سال 84

- فارغ التحصیلان شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش و فارغ التحصيلان غير رشته­هاي نظري (دانشسراهاي تربيت معلم )

- فارغ التحصیلان نظام ترمی واحدی نظام جديد آموزش متوسطه

- ديپلمه هاي تطبيقي مدارس غير ايراني خارج از كشور

نکات مهم

-  نمرات دروس آن دسته از داوطلباني كه قبل از سال 84 آن درس را اخذ نموده و همچنين دروسي كه بصورت تطبيقي در كارنامه درج شده باشند در سامانه فوق وجود ندارد و به سازمان سنجش ارسال نخواهد شد.

-  هر داوطلب فقط یک بار می تواند برای اطلاعات خود اعلام مغایرت نموده و شماره پیگیری دریافت کند لذا در ثبت اطلاعات مغایرتی دقت نمایند.

-  داوطلبانی که بعد از اخذ مدرک تحصیلی مشخصات سجلی خود را تغییر داده اند نیازی به اصلاح مدرک تحصیلی ندارند و بر اساس اطلاعات مشخصات سجلی قبلی خود شناسایی می شوند .

-  در صورتی که به دلایلی رسیدگی به درخواست داوطلب به طول انجامید به طوری که داوطلب نتواند در آذر ماه در سایت سازمان سنجش ثبت نام کند . می توانند در مرحله دوم و همراه با داوطلبان فارغ التحصیل دیماه در سازمان سنجش ثبت نام کنند.

توجه:

داوطلبان محترمی که دیپلم دوره سه ساله متوسطه خود را در سال 91 اخذ کرده اند و اکنون در دوره پیش دانشگاهی تحصیل می نمایند ، اطلاعات سوابق تحصیلی ایشان از طریق منطقه آموزش و پرورش مربوطه در حال بررسی است و متعاقبا در این سامانه قرار خواهد گرفت لذا در هفته های آینده و یا زمانی که از طرف اداره آموزش و پرورش منطقه به مدارس اعلام می گردد به سایت مراجعه نمایند.

3 نظر

 • لینک مستقیم نظر دوشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۲۱ ارسال شده توسط : مرتضی

  لطفا نمونه سوال هم بزارید

 • لینک مستقیم نظر پنجشنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۴۲ ارسال شده توسط : رضا سیاوش

  من در دوم بهبن 1391 فارغ التحصیل شدم ولی هنوز کد سوابق تحصیلی ندارم ایا میتونم ثبت نام کنکور کنم یا نه
  پاسخ :
  سلام
  شما به منطقه (اداره) مورد نظر مراجعه کنید. یا در سایت dipcode.medu.ir درخواست رسیدگی بدهید.

 • لینک مستقیم نظر یکشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۱۲ ارسال شده توسط : سیداصغرصفوی

  ممنون از سایت خوبتان من خیلی کمک میگیرم مخصوصا در خصوص نگارشهای توصیفی

Login to post comments

تاییدیه ها

 

سایت ها و لینک های مفید

 
 سؤالات مدیریت خانواده بازديد[3530]
 سامانه سناد بازديد[2746]
 سامانه ساهت بازديد[2346]
 سامانه تایید سوابق بازديد[2720]
 شرکت پژوهش بازديد[2371]
 مرکز سنجش  بازديد[3200]
 آموزش وپرورش البرز بازديد[5297]
 شبکه رشد بازديد[3125]
 وزارت آموزش وپرورش  بازديد[3651]
 آفتاب نیوز بازديد[2899]